Velkomen til Suldal kommune sin oppvekstportal


Ny søknad
For å leggje inn søknad om plass vel du "Søk barnehageplass" eller "Søk SFO-plass" i menyen over.
Du skal ikkje vera innlogga når du søkjer om ny barnehage eller SFO-plass, men du må ha mobilnummer, fødselsnummer eller D-nummer. Du må også oppgi e-postadresse.

Innlogging
Innlogging skjer med ID-porten.
Les meir om ID-porten her:Informasjon om ID porten

Endra søknad
For å endra ny søknad må du gå på "Min side" og "status". For å endra eksisterande plass må du gå på "Min side" og "plasseringane mine".
For barnehage er det ikkje mogleg å endra eksisterande søknad i tida 2. mars til 30. april og 2. september til 30. oktober.

Du må vera innlogga for å
- Endra/sletta søknad
- Følgja saksgangen til søknaden
- Svara på tilbod om plass
- Sei opp eksisterande plass
- Søkja om endra opphaldstid