Velkomen til Suldal kommune sin oppvekstportal


Ny søknad
For å leggje inn søknad om plass vel du "Søk barnehageplass" eller "Søk SFO-plass" i menyen over.
Dersom du er folkeregistrert i Suldal kommune må du logge deg inn før du søkjer om barnehage-/SFO-plass for å kontrollera at opplysningane som er registrert på deg og din familie er korrekte. Du kan logga deg inn med bruk av ID-porten.
Dersom du ikkje kan logga deg inn med ID-porten (dvs. dersom du ikkje har norsk fødselsnummer, eller ikkje er registrert i Suldal kommune), kan du søkja utan å vera innlogga.

Innlogging
Innlogging skjer med ID-porten.
Les meir om ID-porten her:Informasjon om ID porten

Endra søknad
For å endra ny søknad må du gå på "Mi side" og "status". For å endra eksisterande plass må du gå på "Mi side" og "plasseringane mine".
For barnehage er det ikkje mogleg å endra søknad i barnehageopptaket (2. mars til 2. april og 2. september til 2. oktober).

Du må vera innlogga for å
- Endra/sletta søknad
- Følgja saksgangen til søknaden
- Svara på tilbod om plass
- Sei opp eksisterande plass
- Søkja om endra opphaldstid